Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SO/Lu 48/06 o odmowie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

I OSK 1423/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy [...]

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I OSK 284/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie sygn. akt II SO/Lu 28/07 odmawiającego wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie skargi

I OSK 1789/06 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Skarga kasacyjna na bezczynność tego organu

I OZ 706/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku A.O. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Tuchowa grzywny w związku z nieprzekazaniem akt do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

I OSK 1834/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie sygn. akt II SO/Lu 22/06 wymierzającego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywnę w wysokości 500 zł za nieprzekazanie sądowi skargi T. W. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 652/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-17

Skarga kasacyjna na bezczynność w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w sprawie ze skargi Z. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

I OSK 40/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 50/02

I OSK 283/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 52/02 w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   53