Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 728/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1654/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku

I OZ 499/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej