Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1361/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-10

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przes...