Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SO/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie uchwały o wyborze starosty

I OSK 1351/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

IV SO/Po 6/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-05

Wniosek M. N. o wymierzenie grzywny Zarządowi Powiatu za nie przekazanie do Sądu skargi