Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I SA/Wa 670/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi S. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 251/12

I SA/Wa 1912/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi Z. L. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1061/12

I SA/Wa 248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. I SAB/Wa 21/09

II OSK 1975/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

II SA/Gl 384/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady

II SA/Łd 913/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-19

Sprawa ze skargi M. P. i J. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie przez Wojewodę [...]wyroku WSA w Łodzi sygn. akt II SA/Łd 671/02

I OSK 227/10 - Wyrok NSA z 2010-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.P. i W.P. o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08

II SA/Po 812/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-17

Sprawa ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01;

I OSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2011-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wydaniu wyroku
1   Następne >   3