Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 1079/08 - Wyrok NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy