Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II SA/Op 589/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Op 124/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego

II SA/Op 122/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego

II SA/Op 223/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum

II SA/Op 123/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stypendium szkolnego

II SA/Op 459/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie przekształcenia organizacyjnego szkoły

II SA/Op 411/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum

II SA/Op 121/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w sprawie stypendium szkolnego

II SA/Op 268/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum
1   Następne >   +2   5