Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 945/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie utworzenia wsi Z.

II SAB/Rz 123/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w sprawie podjęcia uchwały o odwołaniu sołtysa -

II SA/Rz 1054/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Skarga A. C., na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] czerwca 2006 r., o nr [...], podjętą w sprawie okręgów wyborczych, -

II SA/Rz 1128/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-12-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie unieważnienia wyborów do Zarządu Osiedla '[...]' w J.

II SA/Rz 768/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie unieważnienia wyborów do rady osiedla

II SA/Rz 1213/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmian w statucie sołectwa

II SA/Rz 1092/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie planu rozwoju lokalnego Gminy

II SA/Rz 594/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego

II SA/Rz 215/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-16

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum
1   Następne >   +2   +5   7