Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

III SA/Wr 471/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-31

Sprawa ze skargi Wojewody D., na § [...] ust. [...] pkt [...], § [...] pkt [...] we fragmencie 'i jej komisje', § [...] pkt [...], § [...] we fragmencie 'za pośrednictwem Biura ds. obsługi Rady Gminy' oraz § [...] uchwały Rady Gminy U., w przedmiocie programu współpracy Gminy U. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

VIII SA/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego sołectwa M.

II SA/Rz 1054/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Skarga A. C., na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] czerwca 2006 r., o nr [...], podjętą w sprawie okręgów wyborczych, -

III SA/Lu 472/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XXIX/195/09 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania ustaw

III SA/Lu 470/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XLI/252/10 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania przepisów prawa oświatowego

III SA/Lu 471/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XLI/251/10 w sprawie wezwania Wójta Gminy Sosnowica do zaprzestania naruszania przepisów oświatowych

II SA/Ke 411/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-15

Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku

VIII SA/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego sołectwa M.

II SA/Ke 706/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Zagnańsku w przedmiocie stałych obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

II SA/Ke 411/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku
1   Następne >   3