Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 604/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

I OZ 468/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

IV SA/Wa 634/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1134/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi Pierwszego Polskiego Towarzystwa [...] S.A. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

I OZ 983/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 602/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Skargi kasacyjne Prezydenta Miasta [...], Spółdzielni Mieszkaniowej 'C.' od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów ustanawiających przymusowy zarząd nad przedsiębiorstwem

IV SAB/Wa 29/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w przedmiocie zatwierdzenia protokołu zdawczo

IV SA/Wa 589/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie : odmowy wstrzymania wykonania orzeczenia

I SA/Wa 3067/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie : odmowy wznowienia postepowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   7