Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 849/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

III SA/Kr 743/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 836/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie częściowego zwolnienia z opłat z tytułu pobytu dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym

III SA/Kr 282/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego