Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 68/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania o wydanie zezwolenia na wycinkę 12 drzew rosnących na terenie działki nr [...] obrębu [...] miasta G.

II OW 60/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na usunięcie drzew

II OW 63/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa