Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 174/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi H. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 91/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

Sprawa ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 138/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 149/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi B. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 770/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-06

Sprawa ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 130/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 264/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi A. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 405/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-27

Sprawa ze skargi W. L. o wznowienie postępowania zakończonego postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie skierowania do komisji lekarskiej