Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 610/19 - Wyrok NSA z 2019-12-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 304/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] lutego 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 572/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku oku

II SAB/Wa 708/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 574/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 566/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi E. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy