Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

VIII SA/Wa 589/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Wr 54/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Ol 876/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w przedmiocie odrzucenia skargi

II SAB/Po 32/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

VIII SA/Wa 700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w K. w przedmiocie należności za usługi weterynaryjne

II SAB/Sz 44/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 877/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy Lelkowo w przedmiocie odrzucenia skargi

II SA/Bd 967/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta W.

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie niewydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków,

IV SA/Po 339/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi M.S., W.S. na pismo Burmistrza K. Wlkp. w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   7