Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II FSK 2531/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ornety w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2008

I OZ 1542/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SA/Sz 1214/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-12-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w G.

II SA/Sz 1229/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-12-02

Wniosek w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w G.

II SA/Bd 1355/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Ke 72/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie 'wniosku o wyjaśnienie niezgodności użytków drogowych'

II SA/Ke 1154/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-31

Sprawa ze skargi M. K. na czynność materialno-techniczną Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odmowy unieważnienia dowodu osobistego

II SA/Op 310/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Sprawa ze skargi M. K. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

I OSK 3188/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w przedmiocie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

II SAB/Kr 175/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3