Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SO/Op 2/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SO/Op 1/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SA/Op 499/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Kolonowskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

II SA/Op 550/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie rozpatrzenia skargi na burmistrza

II SA/Op 549/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa

II SA/Op 227/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 234/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu gospodarowania przestrzennego

II SA/Op 239/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 118/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu obywatelskiego
1   Następne >   3