Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1273/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1021/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 154/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 70/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku pełnomocnika Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GI 70/16

II SA/Gl 84/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego

IV SA/Gl 1071/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 425/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 310/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 789/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 710/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dodatku aktywizacyjnego
1   Następne >   2