Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 261/12 - Wyrok NSA z 2012-03-28

Skargi kasacyjne H. W. i T. B. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg H. W. i T. B. na decyzję Ministra Infrastruktury znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej