Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Wa 388/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 919/08 - Wyrok NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste