Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Ke 679/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości

I OW 162/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I OZ 856/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

I SA/Wa 1534/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Skarga Zakładu [...] S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 938/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wr 273/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

I SA/Wa 2323/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 261/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 189/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   +10   34