Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1190/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Spytkowice w przedmiocie uchwalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola 'Stokrotka' w Spytkowicach

II SA/Rz 717/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] nr [..] w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w [..]

II SA/Rz 718/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

IV SA/Wr 685/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bolesławiec w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkolno

IV SA/Wr 418/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stoszowice w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Srebrnej Górze, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stoszowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przedborowej oraz zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z Filią w Stoszowicach i Filią w Przedborowej

IV SA/Wr 442/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Ruda w przedmiocie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ludwikowicach Kłodzkich oraz zamiaru utworzenia w Ludwikowicach Kłodzkich Filii Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie

IV SA/Po 383/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubowo w przedmiocie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych

II SA/Go 769/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina I. stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że w części określonej w punkcie I wyroku zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

IV SA/Gl 702/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Sz 470/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-11

skargę D. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXII/268/04 w przedmiocie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie
1   Następne >   +2   6