Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 415/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutów żłobków

II SA/Op 221/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

II SA/Op 416/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia żłobka