Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 851/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OZ 872/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-27

skargę kasacyjną od wyroku tego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

I OZ 471/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 230/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości