Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1244/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I SA/Wa 1425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1540/08

I SA/Wa 1455/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo ...

I OZ 702/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 665/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 512/07

I OZ 519/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 625/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z.W. na postanowienia Wojewódzkiego S...

I OZ 337/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 624/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku, Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1328/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 662/08
1   Następne >   +2   +5   +10   19