Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2544/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 2727/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy powiększenia odszkodowania

IV SA/Wa 360/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 361/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SAB/Wa 8/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M., J. M., A. M., J. M. i M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 395/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 2251/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 719/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 395/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego