Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 593/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

Wniosek M. W. o uzupełnienie wyroku NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych M.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z/s w W. i Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2687/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr ...

I OSK 717/15 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OZ 1286/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oku nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

I OSK 1524/15 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

Skargi kasacyjne S.K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg S.K. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 717/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wydania orzeczenia z naruszeniem prawa