Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 1081/14 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Skargi kasacyjne Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa i Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa - Wojewody Małopolskiego od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa i Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa - Wojewody Małopolskiego na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niew...

I OSK 2029/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 1904/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1883/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie IV wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 1898/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 5 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 200/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1936/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] oku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia o...

I OZ 402/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej odszkodowania

I OSK 969/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I OZ 257/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości i wycinkę drzew
1   Następne >   +2   +5   9