Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 657/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 790/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek K. R. o dokonanie wykładni postanowienia NSA w sprawie K. R. na postanowienie Ministra Infrastruktury z ...