Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 263/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie wyznaczenia ośrodka pomocy społecznej do realizacji zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.