Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 554/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy