Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 187/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy