Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 110/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyznania Z. P. zasiłku stałego

I OW 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. w sprawie udzielenia pomocy społecznej z powodu strat poniesionych na skutek powodzi w miesiącach maj

II SA/Ol 352/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie zasiłku stałego

I OW 30/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. U. i A. U. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie umieszczenia A.. W. w domu pomocy społecznej

I OW 33/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. D. o przyznanie pomocy finansowej na rozbiórkę i odbudowę domu mieszkalnego, położonego w miejscowości S., uszkodzonego w wyniku powodzi

II SAB/Rz 67/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-14

Wniosek w przedmiocie uzyskania środków z budżetu państwa na zabezpieczenie osuwiska

I OW 107/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej A. S.
1   Następne >   3