Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 123/10 - Wyrok NSA z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Z. nr [...] w granicach administracyjnych miejscowości G. i P.

II OSK 2096/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

Skargi kasacyjne W. J. i B. K. oraz G. Z. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg W. J. i B. K. na uchwałę Rady Gminy Z. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego