Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 95/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-05

Wniosek w przedmiocie bezczynności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

IV SAB/Wa 135/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia dla pełnomocnika z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku realizacji zadań określonych w ustawie o policji

I OZ 144/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. T. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku umożliwienia spotkania ze stroną skarżącą