Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 1793/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi T. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 135/07

VI SAB/Wa 104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi W. K. w przedmiocie bezczynności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił: odrzucić skargę

VII SAB/Wa 52/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VII SA/Wa 1578/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Obywatelstwa i Repatriacji w przedmiocie: przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Po 373/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-26

Wniosek w przedmiocie unieważnienia decyzji

VII SAB/Wa 51/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

III SA/Łd 681/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-16

Sprawa ze skargi J.T. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku umożliwienia spotkania ze stroną skarżącą

IV SA/Wa 369/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu pisma

VII SA/Wa 1932/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 650/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie anulowania grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
1   Następne >   +2   +5   +10   23