Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 88/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 46/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie informacji publicznej

I SA/Op 450/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Kolonowskiego w przedmiocie podatku od nieruchomości