Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 969/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody

II OZ 847/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 877/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia i umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

II OZ 846/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II OZ 869/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 490/17 ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II OZ 975/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OZ 896/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1155/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II OZ 1171/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej
1   Następne >   3