Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gl 235/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Blachowni w przedmiocie programu 'Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia w zakresie dożywiania' stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa

I OSK 791/19 - Wyrok NSA z 2020-04-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

II SA/Op 458/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

I SA/Wa 1487/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu pomocy społecznej