Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-13

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie skargi J. D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej przez P.

I OZ 12/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie wydania uwierzytelnionej kopii decyzji

I OZ 18/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-25

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia P. J. na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SAB/Sz 49/04 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publiczne...

OSK 310/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Zażalenie od postanowienia NSA , sygn. akt OSK 310/04 o odrzuceniu zażalenia J. L. na postanowienie NSA sygn. akt 310/04 odrzucającego zażalenie J. L. na postanowienie NSA sygn. akt 310/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. L. od postanowienia NSA w Warszawie sygn. akt IV SA...

I OZ 16/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych sygn. akt II SAB/Sz 71/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 16/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-25

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia P. J. na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SAB/Sz 71/04 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu w przedmiocie odmowy udzielenia informacji ...

I FZ 174/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I FZ 176/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I FZ 178/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I FZ 120/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z.
1   Następne >   +2   +5   +10   100