Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 532/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku skarżącego o wycofanie wypowiedzenia złożonego w dniu 8 stycznia 2001 r.

OSK 826/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. - Inspektorat w P. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

OSK 1628/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odwołania ze stanowiska

OSK 961/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Powiatowego Policji w Ś. w przedmiocie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Ochrony Obrotu Gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Ś.

OSK 1201/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w W. w przedmiocie mianowania na stanowisko

OSK 1626/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 11/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Garnizonu W. z 30 lipca 2003 r. w przedmiocie wysokości odszkodowania z tytułu skrócenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

OSK 1896/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wysokości uposażenia

I OSK 238/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów o powołaniu Marka B. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w H.

I OSK 1043/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za pełnienie służby w godzinach nadliczbowych
1   Następne >   +2   6