Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Miasta X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 651/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia parku kulturowego

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

I SA/Kr 1396/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej

II SA/Kr 236/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Z.

II SA/Kr 324/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru K.

III SA/Kr 783/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'B'

III SA/Kr 197/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,,A

III SO/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie uchwały o wyborze starosty

II SA/Kr 834/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru [....] .
1   Następne >   +2   +5   9