Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 886/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania