Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 45/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwoleń telekomunikacyjnych

OSK 1175/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13

Skargi kasacyjne Piotra Ć. i Sabiny W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Piotra Ć. i Sabiny W. na bezczynność Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast , (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w postępowaniu wznowieniowym decyzji ostatecznej dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejściu budynk...

OSK 1345/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy (...)

OSK 1296/04 - Wyrok NSA z 2005-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odszkodowaniu za nieruchomość

II GSK 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia telekomunikacyjnego

OSK 1435/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie orzeczenia kary dyscyplinarnej