Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SAB/Op 7/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 36/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 2/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w przedmiocie informacji publicznej