Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

III OZ 146/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w G. na uchwalę Rady Gminy W. , nr [...] w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich znajdujących się na terenie Gminy W.