Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

III OSK 1272/21 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 11 kwietnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej