Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 854/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OZ 963/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi K. Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin

II SA/Bd 268/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ke 164/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 279/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 280/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania