Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 168/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania aktu urodzenia

II SA/Gl 275/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 718/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bd 5/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bd 359/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bk 514/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

III SA/Gd 370/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 322/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 1622/07 - Wyrok NSA z 2009-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o wymeldowanie

II OSK 67/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   51