Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 146/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-13

Skarga M.P. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 684/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania pozostawić wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

I SA/Wa 1396/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1443/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1101/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji